قلم

قلم

چطور مرور کنیم؟ / روش های صحیح مرور

هر هدفی باید از راه و طریق و مسیر خود طی شود. در صورتی که برای رسیدن به هدفتان از مسیر صحیحی پیروی نکنید به مشکل برخورده و به هدف خود نخواهید رسید. مرور نیز یکی از مواردی است که با اهمیت فوق العاده خود راه و روش خاص خود را دارد. در پست قبلی مراحل صحیح مطالعه را بیان نمودم و در این پست قصد دارم روش های صحیح مرور که آخرین و مهمترین از مراحل مطالعه بود را با شما به اشتراک بگذارم. با ما همراه باشید...
Browsing methods

برای مرور و بهبود یادآوری و جلوگیری از اشکال در بازخوانی اطلاعات دو کار توصیه می گردد که عبارت است از:

الف: یادگیری تفهیمی:

این روش بدین صورت است که شما برای اینکه بتوانید مطالب را به یاد بیاورید و بازخوانی کنید، باید ابتدا بسته های اطلاعات را به درون حافظه بلند مدت فرستاده باشید. این پرتاب بسته های اطلاعات به انرژی نیاز دارد که این انرژی را کیفیت مطالعه شما، میزان توجه و علاقه شما به موضوع مورد مطالعه و تکرار مباحث تأمین می کند. پس برای مرور مطالب، باید آنها به خوبی در حافظه شما ثبت شده باشند. اگر مطالب را به این امید که بعدا و در زمان های مرور آن را به طور کامل می خوانیم، ناقص رها کردید، این را بدانید که حین مرور، مطالب را به یاد نخواهید آورد. هنگام مطالعه توجه خود را به موضوعات معطوف کنید و به چیز های دیگر فکر نکنید.
نتیجه گیری: یادگیری تفهیمی یعنی مطالعه عمیق و فهم مطالب به طور کامل.

ب: برنامه مرور:

روش دوم از روش های مرور برنامه ریزی برای مرور است.

هنگامی که از وارد شدن اطلاعات به حافظه بلند مدت خود مطمئن شدید(البته بدون وسواس در مطالعه)، برای مرور های خود برنامه ریزی کنید و بدانید که مرور اول هر مبحث را چه زمانی انجام خواهید داد. به همین ترتیب برنامه ی مرور های بعدی آن را نیز مشخص کنید. برای برنامه مرور سه روش مرور با طرح های شبکه ای، مرور به روش جعبه لایتنر و مرور به صورت نمودار ریز در اینجا توضیح داده خواهد شد. البته روش جعبه علمی ترین روش و روش مرور به وسیله طرح های شبکه ای آسان ترن و راحت ترن روش است بیشتر همین روش را توصیه می کنیم.

روش اول: مرور با جعبه لایتنر:

اولین روش از روش های مرور صحیح، استفاده از جعبه لایتنر است.

برای استفاده از جعبه لایتنر می توانی آن را از بازار خرید کنید یا آن را به صورت زیر بسازید:

این را هم بخوانید:  چطور بخوابیم؟

مراحل:
۱-
جعبه کفشی را بردارید و آن را با قرار دادن چهار مقوا به پنج قسمت تقسیم کنید: خانه های شماره ۱، فضای بیشتری از خانه های شماره ۲ دارد و به همین ترتیب با افزایش شماره خانه ها از فضای آن کم می شود.

۲- قطعات زیادی کاغذ که قابل قرار دادن در آن فضا ها باشد تهیه کنید: الف: همه کاغذ ها را در یک اندازه واحد آماده شود. ب: پشت همه کاغذ ها فضایی برای نوشتن تاریخ مرور های بعدی قرار دهید.

۳- هنگامی که مطالعه می کنید مطالبی را که احساس می کنید مهم تر هستند و یا ممکن است فراموش شوند، به صورت پرسش و پاسخ در آورید و پرسش را روی کاغذ را و پاسخ آن را پشت کاغذ بنویسید. دقت داشته باشید که روی هر کاغذ فقط یک مطلب را بنویسید.

۴- حال که مطالعه شما پایان یافت و بر کاغذ های خود مطالب را نوشته اید، آنها را یکی یکی برداشته و مطالعه کنید. مطالعه هر کدام از کاغذ ها که تمام شد، پشت آن، تاریخ فردا را برای مرور می نویسیم و در خانه شماره یک قرار می دهیم. یعنی اگر امروز ۱/۱/۱۴۰۰ است اولین ردیف پشت کاغذ را تاریخ ۲/۱/۱۴۰۰ می نویسیم. و هر روز پس از تکمیل مطالعه همین کار را انجام میدهیم.

۵- امروز ۲/۱/۱۴۰۰ است. می خواهیم مانند هر روز، قبل از شروع مطالعه، مرور درس های گذشته را انجام دهیم که در خانه اول قرار گرفته اند و تاریخ مرور امروز را دارند. آنها را برداشته و اگر موفق به پاسخگویی سؤال روی کاغذ شدیم، باید کاغذ را در خانه بعدی قرار دهیم. ولی اگر موفق به پاسخگویی سؤال نشدیم، در هر مرحله ای که هستید، باید همه تاریخ ها را عوض کنید. تاریخ فردا را در ردیف شماره یک بنویسید و آن را در خانه شماره یک قرار دهید. برای این کار طبق جدول ذیل عمل کنید.

همانطور که ملاحظه می کنید با اجرای موارد فوق تعداد کاغذ هایی که به مراحل بالاتر راه می یابند کمتر است.
۶- هر روز مراحل ذکر شده در بند قبل را روی کاغذ ها انجام دهید.

این را هم بخوانید:  کجا و کی مطالعه کنیم؟ / زمان و مکان مطالعه

۷- کاغذی که در قسمت شماره ۵ قرار گرفته، وارد حافظه بلند مدت شما شده است. سعی کنید هر ۱ سال یکبار آن ها را هم مرور کنید.

۸- فراموش نکنید که در هر مرحله ای که هستید، در صورت عدم موفقیت در پاسخگوئی به سؤال روی برگه، حتما آن را به خانه اول برگردانید و تنبلی نکنید.

روش دوم: مرور با طرح های شبکه ای:

یکی دیگر از روش های مرور صحیح، استفاده از طرح های شبکه ای می باشد.

در این روش در بالای صفحه ی تمامی طرح های شبکه ای تمام دروس که باید در اندازه ای یکسان که مناسب ترین اندازه برگه A4 یا کلاسور بزرگ است، شماری طرح و نام درس را برای مثال فقه ۷ نوشته می شود.

طرح های هر درس به ترتیب شماره طرح به صورت جدا نگهداری می شود. در گوشه پایین طرح نیز تاریخ مرور چهار گانه به صورت ریز نوشته می شود.

برای تاریخ هایی که می بایست در طرح های شبکه ای ثبت شود به تاریخ روز مطالعه یک روز اضافه می گردد تا تاریخ اولین مرور به دست آید. به عدد حاصل ۱۰روز اضافه تا تاریخ مرور دوم حاصل شود. اضافه کردن یک ماه به تاریخ مرور دوم بیانگر مرور سوم خواهد بود. به همین ترتیب برای تعیین تاریخ مرور چهارم به تاریخ مرور سوم چهار ماه اضافه می شود. به عنوان مثال چنانچه امروز ۱/۱۱/۱۳۹۸ باشد تاریخ های مرور بدین صورت خواهد بود:

روز مطالعه و تهیه طرح: ۱/۵/۱۳۹۸
تاریخ مرور اول: ۲/۵/۱۳۹۸
تاریخ مرور دوم: ۱۲/۵/۱۳۹۸
تاریخ مرور سوم: ۱۲/۶/۱۳۹۸
تاریخ مرور چهارم: ۱۲/۱۰/۱۳۹۸

گام بعدی به این صورت است که یک سرسید تهیه کرده و طبق تاریخ هایی که در طرح نوشته شده نام طرح را در همان تاریخ ها می نویسید. مثلا اگر تاریخ هایِ مثال بالا در طرح فقه ۷ نوشته شده نام طرح را در همان تاریخ ها یعنی ۱/۵/۱۳۹۸ و ۲/۵/۱۳۹۸ و ۱۲/۵/۱۳۹۸ و ۱۲/۶/۱۳۹۸ و ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ سرسیدنامه ثبت می شود. هر روز در آغاز زمان مطالعه ابتدا به سرسیدنامه مراجعه کرده و طبق یادداشت های ثبت شده ی آن روز طرح ها را مرور می کنیم. مثلا اگر در آن روز طرح های اصول ۲۳، فقه ۱۲، نحو ۳۲ و صرف ۵ نوشته شده همین طرح ها مرور می شود.

این را هم بخوانید:  برنامه ریزی چیست و چه مزایایی دارد؟

برای مرور مطالبی که فرا گرفته اید، راه های مختلفی توصیه شده است که از میان آنها، روش مرور با جعبه لایتنر آسان ترین و علمی ترین روشی است که تا به حال شناخته شده است. البته آشنایی با جعبه لایتنر و طرز استفاده صحیح از آن، در ابتدا دشوار و وقت گیر به نظر می رسد، ولی پس از استفاده از آن و مشاهده ی تأثیرات چشم گیر آن بر روی فرایند های یادگیری، حتما مشتری خواهید شد.

روش سوم: مرور با نمودار ریز:

سومین روش، استفاده از نمودار ریز است.

در این روش بعد از کلاس و مطالعه یک برگه ی A4 را از عرض به چهار قسمت تا کرده و صفحه های پشت و رو را به ترتیب شماره گذاری کنید و مطالب مطالعه شده را با استفاده از رنگ های مختلف و ریز و نموداری نوشته و پس از نوشتن برگه را از طول نیز به دو قسمت تا کنید و این برگه را در جیب خود گذاشته و در اوقات مرده آن را مرور کنید.

کدام روش را انتخاب کنم؟

بعضی می پرسند که از بین این روش ها کدام روش ها را انتخاب کنیم؟

جواب این است که روش اول اصولی ترین و البته سخت ترین روش است.

به نظر بنده روش دوم مناسب تر و راحت تر است.

امیدوارم که این پست برای شما مفید باشد. نظرات خود را در بخش دیدگاه با ما در میان بگذارید.

موفق و پیروز

شاید اینها برای شما مفید باشد:

http://ghalam.ghalam.ghalam.smahdi.info////24113/
http://ghalam.ghalam.ghalam.smahdi.info////23936/
http://ghalam.ghalam.ghalam.smahdi.info////23933/

رفتن به موضوع آموزش برنامه ریزی

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در skype
Skype
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.